EXTERNAL Event

Verslag Symposium Agroforestry en Notenteelt op 18 mei in Velp - door Dick van Dorp

Zou agroforestry en notenteelt een aanvullend of zelfs een alternatief verdienmodel kunnen zijn voor mijn bedrijf? Met die vraag kwamen zo’n zestig grondeigenaren naar het Kennislandgoed Larenstein in Velp. De Nederlandse Notenvereniging organiseerde samen met Hogeschool Van Hall Larenstein op woensdag 18 mei 2022 een goed bezocht symposium over deze vraag. De eigenaren ontmoetten daar de diverse partners in de korte notenketen, maar ook beleidsmakers, onderzoekers en studenten. Dat leverde interessante ontmoetingen op.

In de ochtend konden de deelnemers zich bij zes koploperbedrijven ter plekke verdiepen in de verschillende praktische aspecten van de noteneelt. In de middag ging het in de mooie ambiance van het voormalige klooster verder met diverse plenaire lezingen. In zeven workshops werd de verdieping van de besproken thema’s aangeboden.

Voelbaar was dat het animo om agroforestry en notenteelt in de Lage Landen van de grond te tillen duidelijk groeiende is; aan de deelnemers zal het niet liggen. Achter de donkere wolken van de stikstofcrisis lonkt warempel een nieuw perspectief. Wat smaakt naar meer! Er is evenwel nog een lange weg te gaan voordat consumenten daadwerkelijk alle noten van eigen bodem kunnen consumeren.