Events

Verslag Mission Day 2022

Op 2 juni bracht Olivier Bode (NEEMO) een bezoek aan De Koekoek, om zich op de hoogte te stellen van de voortgang van project FARM LIFE. Zowel uit Nederland als uit Vlaanderen waren medewerkers en deelnemers van het project aanwezig. De Koekoek wordt bestierd door Pipie en Marc Smits van Oyen, die tevens gastvrouw en gastheer waren tijdens deze dag.

Na een korte inleiding door Euridice Leyequien volgde een wandeling met toelichting door Pipie, over een perceel met boombegroeiing, weides die nog beplant gaan worden, de walnotenaanplant, het bloemenveld en door het voedselbos. In het voedselbos staat een ruimte variatie aan vruchtdragende gewassen, die bestemd zijn voor verwerking. Jan van der Horst gaf na de lunch uitleg over de ontwikkelingen op zijn terrein, waar knaagdieren, droogte en de warme en droge winters hun tol hebben geëist bij de geplante gewassen.

Tenslotte werd de voortgang van het project nader bekeken, door achtereenvolgens de actiepunten uit het projectplan na te lopen. Belangrijkste winst van het bezoek van Olivier is misschien wel dat medewerkers en deelnemers van het project weer eens goed gefocust zijn geraakt op de beoogde projectresultaten. Bijgaand enkele foto’s van het bezoek.