Masterclasses

Verdienmodellen op bedrijfsniveau

Op woensdag 18 mei 2022 organiseert Farm Life binnen het kader van de minisymposium agroforestry en Notenteelt de volgende masterclass – Verdienmodellen op bedrijfsniveau door Jacob Haalstra (Advisie-Agro) en Sebastiaan Masselink (Van Hall Larenstein).

Waar                    : Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26 A, Velp
Wanneer            : Woensdag 18 mei 2022
                              : Ronde 1  15:00 – 16:00     
                              : Ronde 2  16:00 – 17:00
                          
Voor wie             : Agrarische ondernemers en alle andere geïnteresseerden
Kosten                 : Geen

Informatie:
Hoe identificeren we het verdienvermogen met Agroforestry? Welke stappen moet je nemen om te
komen tot een verdienmodel? Tijdens deze workshop werken we van een brede naar een individuele
aanpak. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: welke stappen kan ik zetten om te komen tot een
werkend verdienmodel? Welke verdienmodellen zijn er? En wat kan het mij opleveren?
Verschillende uitgewerkte voorbeelden worden met u besproken.

Om je in te schrijven klik op de volgende link: Inschrijven
(Vink in het formulier de juiste masterclass aan)

The project Farming the Future – Building Rural Networks for Climate-Adaptive Agriculture – FARM LIFE – is co-funded by the LIFE Programme of the European Union
under contract number LIFE17 CCA/NL/000093.

Natuurinclusief met bomen wordt mogelijk gemaakt door ELFPO; “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.