EXTERNAL Event

Save the date Agroforestry in de zich ontwikkelende koolstofmarkt.

Op 16 november organiseert ILVO in samenwerking met CO2logic een studiedag rond de koolstofmarkt die zich ook in Vlaanderen verder ontwikkelt, en de mogelijkheden voor agroforestry daarbinnen.

De experts van CO2logic presenteren het ruimere kader rond koolstofkredieten (of gerelateerde koolstof verdienmodellen): welke mogelijkheden zijn er? Publiek/privaat? Wat is het speelveld, wat zijn de spelregels en wie zijn de spelers op het veld? Wat leren we uit de ons omringende landen? Welke crediteringsmechanismen zijn er? Wordt er ergens al met agroforestry gewerkt?

Aansluitend presenteren we een aantal gerelateerde acties en projecten, waaronder:

  1. De Carbon Agroforestry Tool “CARAT” voor berekening van het koolstofopslagpotentieel in agroforestry.
  2. Andere resultaten uit het EU LIFE project Carbon Counts
  3. Activiteiten in het kader van het PDPO project Carbon Farming
  4. En nog meer…

Het gedetailleerde programma en uitnodiging tot inschrijving volgt eind september, maar blokkeer deze datum zeker al in uw agenda.

Zelf een suggestie of iets relevant te brengen rond dit thema? Laat het weten via info@agroforestryvlaanderen.be.