Events

Rondleiding op een agroforestry bedrijf!

Wilt u als geïnteresseerde lezer van deze nieuwsbrief nu eens kijken hoe een agroforestrybedrijf er uit ziet? Dan bent u van harte welkom op een van de twee publieksdagen die in augustus op het bedrijf De Koekoek in Drimmelen worden gegeven. U krijgt van de boer een rondleiding over het biologische bedrijf met akkerbouw, buitenvarkens en vleesvee. Natuurlijk loopt u ook langs de dit jaar aangepaste velden met noten en hazelaars en de fruitbomen/-struiken. Zo kunt u bijvoorbeeld van dichtbij zien hoe de combinatie veehouderij en noten werkt. Deze rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur.

Voor wie: geïnteresseerden van binnen én van buiten de agrarische sector

Wanneer: donderdag 4 augustus en dinsdag 16 augustus

Op beide dagen start de rondleiding éénmalig om 10:30

Waar: Boerderij De Koekoek in Drimmelen, Koekoekweg 70, 4924 ES Drimmelen

Deze rondleidingen wordt georganiseerd in samenwerking met ZLTO en het FarmLIFE project (https://www.farm-life.eu/)

The project Farming the Future – Building Rural Networks for Climate-Adaptive Agriculture – FARM LIFE – is co-funded by the LIFE Programme of the European Union
under contract number LIFE17 CCA/NL/000093.

Natuurinclusief met bomen wordt mogelijk gemaakt door ELFPO; “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.