Masterclasses

Praktische planvorming Agroforestry

Op woensdag 18 mei 2022 organiseert Farm Life binnen het kader van de minisymposium agroforestry en Notenteelt de volgende masterclass – Praktische planvorming Agroforestry door Dyon Temming

Waar                    : Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26 A, Velp
Wanneer            : Woensdag 18 mei 2022
                              : Ronde 1  15:00 – 16:00     
                              : Ronde 2  16:00 – 17:00
                          
Voor wie             : Agrarische ondernemers en alle andere geïnteresseerden
Kosten                 : Geen

Informatie:
Het startpunt van een ontwikkeling is het huidig bedrijfsmodel. Binnen de agroforestry worden
verschillende categorieën onderscheiden zoals sylvoarable systemen (bomen in akkers),
sylvopastorale systemen (bosbeweiding) en lijnvormige agroforestry elementen (windsingels en
bufferstroken). In deze workshop laat Dyon zien welke afwegingen een boer kan maken m.b.t. het
bedrijfsmatig functioneren, het landschappelijk effect en de planologische randvoorwaarden op je
bedrijf. En het moet je liggen.

Om je in te schrijven klik op de volgende link: Inschrijven
(Vink in het formulier de juiste masterclass aan)

The project Farming the Future – Building Rural Networks for Climate-Adaptive Agriculture – FARM LIFE – is co-funded by the LIFE Programme of the European Union
under contract number LIFE17 CCA/NL/000093.

Natuurinclusief met bomen wordt mogelijk gemaakt door ELFPO; “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.