NEWS

Nieuwe Online Agroforestry Cursus Beschikbaar!

We zijn verheugd om aan te kondigen dat er een nieuwe online agroforestry cursus beschikbaar is. Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, ILVO, Agentschap Innoveren & Ondernemen en Vlaanderen is Ondernemen. We moedigen iedereen aan om deze cursus te volgen en meer te leren over agroforestry. Veel plezier met leren!
Deze cursus bestaat uit zes leermodules, elk met een uniek doel en focus. Hieronder volgt een korte beschrijving van elkemodule:

1. Lesmodule 1: Wat is agroforestry?
Deze instapmodule introduceert je in de wereld van agroforestry, waarbij belangrijke basisbegrippen, principes en trends worden besproken. Na het voltooien van deze module heb je een solide basiskennis over dit bijzondere teeltsysteem.

2. Lesmodule 2: Interacties tussen bomen, dieren en gewassen
Deze theoretische module verkent de nuttige diensten die agroforestry biedt aan de mens (ecosysteemdiensten) en legt uit welke ecologische interacties tussen bomen, dieren en gewassen daarbij een rol spelen.

3. Lesmodule 3: Boomsoortenkeuze
Hier leer je over de verschillende boomsoorten en struiken die je kunt opnemen in een agroforestry systeem. Relevante boomsoorten, zoals noten, fruit, zachtfruit en houtgewassen, worden besproken, samen met de oogst ervan.

4. Lesmodule 4: Aanleg en beheer
Deze module behandelt stapsgewijs hoe je bomen succesvol kunt aanplanten in een agroforestry systeem. Ook wordt er ingegaan op het proactief beheer om het systeem op lange termijn te onderhouden.

5. Lesmodule 5: Visievorming
Hier leer je hoe je doelen kunt stellen voor een toekomstbestendig agroforestry systeem. Met behulp van een interactief kaartspel krijg je inzicht in je eigen situatie en kun je haalbare doelen formuleren.

6. Lesmodule 6: Ontwerp van je eigen agroforestry systeem
Tot slot biedt deze module handvatten voor het ontwerpen van je eigen agroforestry systeem. Je leert de basis van het schetsen van een ontwerp en hoe je dit kunt gebruiken om je ideeën te visualiseren.

The project Farming the Future – Building Rural Networks for Climate-Adaptive Agriculture – FARM LIFE – is co-funded by the LIFE Programme of the European Union
under contract number LIFE17 CCA/NL/000093.