MAsterclasses

Masterclass Wet- en Regelgeving ‘s-Hertogenbosch

Op 21 juni jl. vond in het provinciehuis van Noord-Brabant de tweede masterclass van project Farm
Life plaats. Het thema was wet- en regelgeving rond agroforestry. De deelnemers, waaronder boeren,
beleidsmakers en besluitvormers, deelden kennis en wisselden van gedachten over beperkend beleid.
Een van de belangrijkste uitkomsten was dat hogeschool Van Hall Larenstein samen met Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) en andere partners een ‘gewascode’ voor agroforestry gaat
ontwikkelen. Die gewascode moet het mogelijk maken dat boeren de overstap naar agroforestry
maken, zonder het verlies van hun landbouwrechten. Tevens gaat Farm Life samen met provincie
Noord-Brabant werken aan de ontwikkeling van een stap-voor-stap-gids voor boeren die met
agroforestry aan de slag willen.