MAsterclasses

Masterclass Strategisch ondernemingsplan

Op 12 september vond in ‘t Spectrum in Schijndel weer een masterclass van project Farm Life plaats.
Het thema was ‘Strategieën voor een succesvol agroforestry-ondernemingsplan’. De twintig deelnemers richtten zich op vragen als ‘Wat zijn de praktische stappen om waardecreatie en concurrentievoordeel te verkrijgen?’ en ‘Wat zijn hierbij de succes- en risicofactoren?’. Een van de belangrijkste
uitkomsten was dat lector Rik Eweg eraan werkt om een praktische tool te kunnen bieden voor het
werken een business plan. Het gaat om een Excel-bestand waarmee kosten en baten van het business
model berekend kunnen worden. De tool zal worden gedeeld met het network van Farm Life.
Voorbeelden van de rekenmodellen zijn opvraagbaar via euridice.leyequienabarca@hvhl.nl. Farm Life
gaat aan het rekenmodel werken met de drie aangesloten boeren en met eigenaar van Kaasboerderij
De Ruurhoeve: Corné Ansems.