MAsterclasses

MASTERCLASS Vlaanderen: ‘Ontwerp van een agroforestry-plan: hoe begin je er aan? Wat kost het? Wat zijn de regels?’

Webinar 25 april tot en met 10 mei 2020 + rondetafelgesprek op 12 mei.

Deze online masterclass zal focussen op de aandachtspunten die belangrijk zijn bij het ontwerp en de
latere aanplant van een agroforestryperceel. De presentaties worden opgenomen en gedurende 2
weken beschikbaar gemaakt (25/4 – 10/05) via Google Classroom. Wie is ingeschreven via dit formulier
ontvangt op 25/4 een link waarmee hij of zij de presentaties op een zelfgekozen moment kan bekijken.
Achteraf, op 12 mei, zal een online rondetafelgesprek plaatsvinden, met alle sprekers en zo veel
mogelijk deelnemers waarbij vragen aan bod komen en waarbij dieper kan ingegaan worden op
bepaalde onderwerpen. U zult een google-account nodig hebben om deze Webinar te kunnen
meevolgen. Voor wie vorig jaar reeds de gelijkaardige masterclass volgende (13 juni 2019) zullen
bepaalde onderwerpen herhaling zijn. Inschrijven kan via deze link. Voor vragen kan u terecht bij
marlinde.koopmans@ilvo.be