MAsterclasses

Masterclass De plek van de boom in het boerensysteem onder de loep

Datum 17 december 2019, 13:00 – 16:00 uur, locatie: Kwaalburgse Hoeve, Alphen (N-.B.)

Het EU project FARM LIFE nodigt u uit voor de masterclass “De plek van de boom in het
boerensysteem onder de loep”. Via deze link kunt u zich aanmelden voor deze masterclass uit een
reeks van 18.


In deze masterclass kijken we naar het belang van bomen voor boeren. Wat betekent de boom nu voor
de boer, en hoe kan dit veranderen in de context van agroforestry? De masterclass is ook een
bijeenkomst om samen met alle partners van het project de doelen weer scherp te krijgen: waar doen
we het eigenlijk voor? Daarom hebben we gekozen voor de methode systemisch werk. De masterclass
wordt verzorgd door vier opstellers van Daily Pilgrim.
13.30 uur: Welkom
13.45 uur: Korte uitleg Systemisch Werk
13.55 uur: Korte meditatie
14.00 uur: Interview met vragensteller
14.15 uur: Start van de opstelling
15.30 uur: Afronding opstelling
15.40 uur: Nabespreking
16.00 uur: Einde van de sessie


Agrariërs die deelnemen aan ten minste 10 masterclass sessies krijgen een certificaat en speciale
toegang tot informatie en producten van het project. Ook worden voor deze trouwe deelnemers
relevante subsidies in kaart gebracht. Deelnemen aan deze dag is kosteloos.


Agenda onder voorbehoud. Raadpleeg de website of mail naar euridice.leyequienabarca@hvhl.nl over
de meest recente informatie.