NEws

Handelingsperspectieven Agroforestry

We hebben geweldig nieuws te delen! Aan het begin van dit jaar is het project Handelingsperspectieven Agroforestry met succes gehonoreerd voor subsidie. Dit baanbrekende project, onder leiding van Hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met HAS Green Academy, Aeres en InHolland andere partners uit het werkveld, is gericht op het ontwikkelen van handelingsperspectieven voor agrariërs die willen starten met de implementatie van agroforestry.

Wat maakt dit project zo opmerkelijk? Agroforestry biedt een revolutionaire benadering van landbouw, waarbij bomen en struiken worden geïntegreerd in landbouwsystemen. Dit vraagt om vooruitziende keuzes en een grondige planning. Denk aan het selecteren van het juiste type boom of struik, het ontwerpen van passende mechanisatie en het integreren ervan in de bedrijfsvoering. En laten we het verdienvermogen niet vergeten, want agroforestry biedt ook mogelijkheden voor nieuwe inkomstenstromen.

Maar hier komt het spannende gedeelte: aan het einde van het project wordt alle opgedane kennis en expertise verzameld en samengevoegd in een toegankelijke “wiki”in samenwerking met onze ANN kennisbank. Dit betekent dat alle waardevolle informatie beschikbaar wordt gesteld aan agrariërs, onderzoekers en geïnteresseerden wereldwijd, waardoor de implementatie van agroforestry wordt vergemakkelijkt en versneld.

Kortom, het project Handelingsperspectieven Agroforestry markeert een belangrijke stap voorwaarts in de transitie naar duurzamere landbouwpraktijken. Laten we samen bouwen aan een groenere en veerkrachtigere toekomst voor onze landbouwsector!
 

The project Farming the Future – Building Rural Networks for Climate-Adaptive Agriculture – FARM LIFE – is co-funded by the LIFE Programme of the European Union
under contract number LIFE17 CCA/NL/000093.