Research

Onderzoek naar waardeketen van de tamme kastanje in Nederland

Dit onderzoeksdocument is het resultaat van een opdracht voor studenten van de Master Agricultural Production Chain Management (APCM), in opdracht van het EU-FARM LIFE Project en Göran Christiansson (Kwekerij Culinair) in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, om een snelle ketenbeoordeling uit te voeren naar het potentieel van de tamme kastanje waardeketen in Nederland.

De tamme kastanje (Castanea sativa ‘Mill’) met zijn langwerpige, elliptische vorm met bruine kleur en intense smaak is het enige eetbare inheemse geslacht in Europa en de teelt ervan bestaat al 400 jaar. Tamme kastanjes worden voornamelijk geteeld op de leem- en zandgronden in Nederland met een gemiddelde of hoge vruchtbaarheid.

Wereldwijd wordt tamme kastanje geproduceerd in Azië (China en Zuid-Korea), Noord-Amerika en in Europa, voornamelijk in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal, goed voor 10% van de wereldproductie. Momenteel wordt tamme kastanje als zeer schaduwtolerante boom overal in Nederland in bosgebieden en agroforestry-systemen geteeld. De soorten agroforestry worden onderverdeeld in voedselbossen, silvo-pastorale en silvo-arable systemen, waarbij silvo-pastorale dierlijke productie en meerjarige gewassen (d.w.z. bomen en struiken) combineert, terwijl silvo-arable eenjarige gewassen en meerjarige gewassen integreert. Natuurinclusieve landbouwsystemen kunnen silvo-pastoraal of silvo-arable zijn.

De belemmeringen voor succes in de sector van de tamme kastanjes omvatten onvoldoende informatie voor producenten, detailhandelaren en consumenten. In Nederland is er onvoldoende informatie over de kastanjes, de belanghebbenden en de informatiestroom in de waardeketen van de tamme kastanje.
Voor een gestage groei van de kastanjewaardeketen in Nederland moet de productie van kastanjes de komende jaren aanzienlijk toenemen naarmate de vraag naar kastanjeproducten toeneemt. Om de invoering van kastanjes in de huidige Nederlandse landbouw- en veeteeltsystemen te versnellen, wordt de invoering van agrobosbouwsystemen aanbevolen.
Om de ontwikkeling van de waardeketen voor tamme kastanjes aan zowel de vraag- als de aanbodzijde te stimuleren, wordt voorgesteld de informatie over de waardeketen voor tamme kastanjes met verschillende middelen te verspreiden en de verschillende belanghebbenden bij de waardeketen te betrekken.