MAsterclasses

Masterclasses Hout, de houtmarkt, logistiek en mogelijkheden voor kwaliteitshout en biomassa’

Zoals u kon lezen in de nieuwsbrief van oktober loopt er naast de masterclasses ook een gebiedsgericht traject in Vlaanderen. ILVO heeft reeds met verschillende actoren (beleidsmakers, erfbetreders,
boerenorganisaties) rondom de tafel gezeten om agroforestry te introduceren en om te verkennen
waar in het piloot gebied agroforestry wenselijk is. Dit jaar gaan ze letterlijk de boer op. Met een vijftal
geĂ¯nteresseerde boeren uit het piloot gebied zullen ze onderzoeken hoe en waar agroforestry zou
kunnen worden toegepast op hun bedrijf.