Schermafbeelding 2023-04-03 om 00.50.43

Interview

interview met Michaela van Leeuwen

Michaela van Leeuwen is werkzaam bij LTO Noord. Thuis heeft haar man een melkveebedrijf langs de IJssel waar zij agroforestry toepassen. Binnen LTO Noord vertegenwoordigt zij dan ook een nieuwe stroming, die duurzame vormen van landbouw probeert te promoten. Zij vertelt hier graag meer over.


Wat is uw rol bij LTO Noord?
“Ik ben projectleider. Wij initiëren en leiden projecten, vaak met andere partners. Mijn werkveld ligt vooral in de Achterhoek en Overijssel. Mijn focus ligt op projecten met thema’s kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw en agroforestry. Daarnaast ben ik bodemadviseur. Op dit moment zien we veel aanvragen over bodemgeschiktheid: boeren die willen beginnen met agroforestry en willen weten of het kan op hun bodem. Ik kijk op locatie en adviseer over de teelt die ze kunnen toepassen en welke maatregelen ze eventueel nog moeten nemen om er een succes van te maken.”

Hoe bent u zelf in aanraking gekomen met agroforestry?
“Een collega bij mijn vorige werkgever, de WUR, vertelde mij over notenteelt. Ik ben daarover gaan lezen en werd er langzaam steeds enthousiaster over. Toen hebben wij besloten om ook op ons eigen melkveebedrijf te beginnen met het aanplanten van bomen. Op ons bedrijf hebben we voederbomen aangeplant, een hazelnotenveld, bufferstroken en een walnotenveld.”

Welke rol ziet u weggelegd voor agroforestry in de transitie naar duurzame landbouw?
“Die rol gaat een stuk groter worden dan die nu is. Niet alle boeren kunnen en willen overstappen, maar voor velen zal het een mooi alternatief zijn. Het heeft veel voordelen op het gebied van CO2-vastlegging, bodembeheer en benutting van nutriënten, dus ik geloof zeker dat het een prominentere rol gaat spelen.”

Wat doet LTO Noord om agroforestry in Nederland verder te brengen?
“Ik ben betrokken bij de meeste agroforestryprojecten binnen LTO Noord. Veel projecten waar ik aan werk zijn gericht op bodem, water en natuurinclusieve landbouw en de maatregelen die melkveehouders kunnen nemen om hun uitstoot te verminderen. Daarnaast geef ik bijeenkomsten over agroforestry. Bijvoorbeeld over snoeisystemen, de toegevoegde waarde van bodemschimmels, of over hoe je op een goede manier een boom plant, want dat is moeilijker dan je denkt.”

Daarnaast bent u betrokken bij het Agroforestrynetwerk Overijssel. Wat houdt dat in?
“De wens van het Ministerie van LNV is dat er in elke provincie een Agroforestrynetwerk komt. In februari heb ik met partners zo’n netwerk opgericht in Overijssel. Je ziet in provincies waar het al langer loopt dat het veel betekent in het realiseren van agroforestry. Boeren die ermee bezig zijn komen bij elkaar en kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren, en ook boeren die ermee willen beginnen sluiten zich aan.”

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar agroforestry voor staat?
“Allereerst wet- en regelgeving: het valt onder de bossenstrategie en daarmee onder natuur in plaats van landbouw. Het Ministerie is daar wel mee bezig. Daarnaast worstelen veel gemeenten met open landschap, daar wil men vaak in verband met weidevogels geen aanplant hebben. Young Innovators 2022 publiceerde in februari een mooi rapport over ‘Agroforestry in open landschap’. Hier te lezen Young Innovators 2022: Agroforestry | Publicatie | College van Rijksadviseurs. Meer informatie over agroforestry is te vinden via het Agroforestry Netwerk Nederland.” 

Mogelijk gemaakt door:

The project Farming the Future – Building Rural Networks for Climate-Adaptive Agriculture – FARM LIFE – is co-funded by the LIFE Programme of the European Union
under contract number LIFE17 CCA/NL/000093.

Natuurinclusief met bomen wordt mogelijk gemaakt door ELFPO; “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.